Жилищни сгради

 

ЖИЛИЩНА СГРАДА (М+5/8+Т), ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ, МАГАЗИНИ, ПИЦАРИЯ, ОФИСИ, КАФЕ – БАР, УПИ №II - 1670, квартал № 330-г по плана на гр. София, район “Красно село”, м. “Мотописта – I част” – РЗП - 12 000м2
  ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС “БЯЛА ЧЕРКВA, местонахождение: УПИ Х – 2845, 2847, 2592, 2593, 2846, кв. 10а, в.з. “Косанин дол”, Панчарево, София – РЗП – 15 000м2
ЖИЛИЩНА СГРАДА ЗП – 551.39м2, РЗП – 1781.00м2 , УПИ XV-614, кв. № 67 по плана на гр. София, район “Витоша”, м.в.з. “Симеоново север”
Жилищна сграда с магазини, офиси, подземни гаражи и ателиета (М+2оф+4ж+А/1/2нива ПГ с местонахождение: УПИ ІІІ, кв. № 34 по плана на гр.София, район “Оборище”, м. ГГЦ”Зона Г-14”- РЗП – 5242.82м2

Еднофамилна жилищна сграда с гараж ЗП - 107,24м2; РЗП - 217,39мМестонахождение:УПИ VII-2057, кв.№147 по плана на гр. София, СО район “Витоша”, м. в.з.”Драгалевци - стадиона”

ЖИЛИЩНА СГРАДА с Нкк до 10м и подземни гаражи до кота ±0.00 ЗП - 417.00м2  РЗП -1322.00м2 с местонахождение: УПИХVІ-354, кв.184е по плана на гр. София, район “Витоша” намиращ се на ж.к. “Гърдова глава”;

ЖИЛИЩНА ГРУПА С 16БР. ЖИЛИЩНИ СГРАДИ С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ – I  етап: Жилищни сгради 1 – D, 2 – A, 3 – C, 7 – D, 8 – E, KПП – 1 и  5 бр. изгребни ями с местонахождение: УПИІ-970, кв.17 по плана на гр. София, район “Витоша”, м.“Гърдова глава“
 "ЖИЛИЩНИ СГРАДИ с подземни гаражи, помещение за заведение за хранене и басейн,помещения за трафопост и разпределително устройство (РУ),помещение за градински инвентарс местонахождение: УПИ III-1435, кв. 134, местност “Кръстова вада” по плана на гр.София, район “Лозенец” - Столична община;

 "ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с гараж"  с местонахождение: поземлен имот с идентификатор №02659.2191.2906 УПИ ХIV-1301 от кв.18 по плана на в.з.Банкя, район „Банкя“, Столична община;
 "ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ" с местонахождение:  УПИ VI – 2265, кв. 57, по плана на м. „Надежда – 3 част , район „Надежда” - Столична община;

 

І. КОМПЛЕКСЕН ДОКЛАД НА ОЦЕНКАТА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА СТРОЕЖА СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ:

 1. Офис център с магазин, кафе - сладкарница, трафопост и подземен гараж - к.к. 27.00м, УПИ VІ - 12, 13, 14, 15, 16, кв. 220 по плана на гр. София, местност Западно направление, район „Възраждане” - Столична община, административен адрес: бул. „Тодор Александров” №109 -115 - РЗП - 7000м2;
 2. АРТ–93” ООД - АДМИНИСТРАТИВНО - СКЛАДОВА БАЗА НА ТЪРГОВСКА ВЕРИГА екологично чисто производство, УПИ ХІV - 250, кв.28, м.НПЗ ”Средец”, район “Възраждане”, гр.София - РЗП - 6400м2;
 3. АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА С ШОУРУМ– 3 ет., п-л ХVІІ, кв.121 по плана на гр. София, р-н Лозенец, м. “Витоша – ВЕЦ Симеоново” – РЗП – 1800 м2;
 4. АДМИНИСТРАТИВНО-СКЛАДОВА БАЗА ЗА ПРОИЗВОДСТВО, СЪХРАНЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ”, УПИ ХV-3813, 3814, 3816, кв. 28 по плана на гр. Костинброд – ЗП – 1400м2;
 5. РОКА БЪЛГАРИЯ” АД - ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА гр. София, бул. “Мария Луиза”, УПИ ХІІ-22, кв.17, зона Г-14;
 6. РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДАТА НА ПОСОЛСТВОТО НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА В БЪЛГАРИЯ;
 7. ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ за отпадъчни води от млекопреработвателно предприятие” в УПИ ІІ № 3591,3593, кв.239 по плана на гр. Костинброд, Община Костинброд
 8. СЕЛИЩНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ за битово отпадни води и “Външна водопроводна връзка” с местонахождение: имот пл. № 025046, м. “Войводенец”, землище гр.Копривщица;

и други

 

ІІ. УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР:

 1. ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ, ОФИСИ, ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ И АТЕЛИЕТА; местонахождение: УПИ ІІІ, кв.34, м.ГГЦ Зона “ Г-14 ”, гр.София – РЗП – 9 000м2;
 2. ЖИЛИЩНА СГРАДА /4-5ЕТ/, ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ, МАГАЗИНИ, УПИ–VI, кв. № 24б по плана на гр. София, район “Студентски”, м. “Витоша ВЕЦ Симеоново”;
 3. ЖИЛИЩНА СГРАДА М+5+ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ+1 етаж допълващо застрояване, УПИ ІІ, кв.120 по плана на гр. София, м. “Красно село – плавателен канал”, ул. “Костенски водопад” № 41-47 – РЗП – 3000 м2;
 4. ЖИЛИЩНА СГРАДА Г+4+А, УПИ V-144, 145, кв.30 по плана на гр. София, м. “Иван Вазов”, ул. “Димитър Манов” № 20 – РЗП – 2565 м2;
 5. ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ, ОФИСИ и МАГАЗИНИ”, УПИ №XIII, кв. № 48 по плана на гр. София, район “Витоша”, м. “Манастирски ливади – запад;
 6. ЖИЛИЩНА СГРАДА /3 ет. +жилища в подпокривното пространство/ + гаражи в сутерена, п-л № VІІ-908, кв.26 по плана на гр. София, м. “Манастирски ливади – запад”, р-н Витоша, - РЗП - 2100 м2;
 7. ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ, ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ, ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕ И БАСЕЙН - БЛОК 1, УПИ III 1435, кв. 134, местност “Кръстова вада”, СО район “Лозенец”;
 8. ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ, ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ - БЛОК 2, УПИ III 1435, кв. 134, местност “Кръстова вада”, СО район “Лозенец”;
 9. ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ, ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ - БЛОК 3, УПИ III 1435, кв. 134, местност “Кръстова вада”, СО район “Лозенец”;
 10. ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ И АТЕЛИЕ-ОФИС, МАГАЗИН И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ – БЛОК 4, УПИ VI 1551, кв. 134, местност “Кръстова вада”, СО район “Лозенец”
 11. ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ – БЛОК 5, УПИ VII 1435,1551, кв. 134, местност “Кръстова вада”, СО район “Лозенец”;
 12. ЖИЛИЩНА СГРАДА, допълващо застрояване – амбулатория за ИППМП – стоматологична и самостоятелна медикотехническа лаборатория и външни В и К и Ел. връзки, УПИ VІІ-559, кв.132, м. “Лозенец ІІІ част” по плана на гр. София, ул. “Йоан Екзарх” № 63 – РЗП – 1401 м2;
 13. ЧЕТИРИ БРОЯ РЕДОВИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ с № 1, 2, 3, 4, УПИ VІ – 2054, 2055, 2056, кв.147, гр. София, м. в.з. “Драгалевци – стадиона”, р-н Витоша, - РЗП – 1200 м2;
 14.  “ЖИЛИЩНА СГРАДА – 3 етажа и подземен гараж, кабели НН и връзки с външни В и К мрежи”, бул. “Цар Борис ІІІ” № 227, р-н Витоша, гр. София – РЗП – 1183 м2;
 15. ТРИ БРОЯ РЕДОВИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ с № 5, 6, 7, УПИ VІ – 2054, 2055, 2056, кв.147, гр. София, м. в.з. “Драгалевци – стадиона”, р-н Витоша – РЗП – 870 м2;
 16. ЖИЛИЩНА СГРАДА, УПИ VІІІ – 561, кв.23 по плана на гр. София, м. в.з. “Беловодски път”, ул. “Беловодски път” № 152, Бояна – РЗП – 560 м2;
 17. ЖИЛИЩНА СГРАДА - парцел № I – 132, 132a, квартал № 1, по плана на гр. София, р-н Витоша, намиращ се на в.з. “Симеоново – север”, РЗП – 432 м2;
 18. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в п-л № VІІ-2057, кв.147, гр. София, м. в.з. “Драгалевци – стадиона”, р-н Витоша – РЗП – 500 м2;
 19. ЖИЛИЩНА СГРАДА - парцел № I – 132, 132a, квартал № 1, по плана на гр. София, р-н Витоша, намиращ се на в.з. “Симеоново – север”, РЗП – 400 м2;
 20. П.Г + ЖИЛИЩНА СГРАДА / Г+6+А /”, местонахождение: УПИ ХІV, кв. № 4 по плана на гр. София, м. “Люлин - Център”, СО район “Люлин”;
 21. П.Г + ЖИЛИЩНА СГРАДА / Г+6+А /”, местонахождение: УПИ №XXІV, кв. № 4 по плана на гр. София, м. “Люлин - Център”, СО район “Люлин”;
 22. Жилищна сграда, кабели НН и връзки с външни ВК мрежи”, гр. София, кв. Симеоново, имот пл. № 554, м. “Симеоново-север”, р-н Витоша - РЗП – 430 м2;
 23. ЖИЛИЩНА СГРАДА С АТЕЛИЕТА И ГАРАЖИ, местонахождение: УПИ №XIV-412, квартал № 77, по плана на гр. София, местност “Овча купел”, район “Овча купел”, намиращ се на ул. “Паскал Тодоров” №28;
 24. ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ПЕТ ЕТАЖА С МАГАЗИНИ, ДЕТСКИ КЪТ ( кафе – сладкарница ) и подземни гаражи”, УПИ IX – 1984 ”За ЖС, търговия, услуги, детски кът и подземен паркинг”, кв. 132 по плана на гр. Костинброд;
 25. ЖИЛИЩНА СГРАДА с ЗП = 269.55м2 и РЗП = 1080,00 м2 с магазини и гаражи”, УПИ V 931 , кв.103 по плана на гр.София, м. Овча купел, район „Овча купел ”;
 26. ЖИЛИЩНА СГРАДА с ЗП = 324.42м2 и РЗП = 1620.00 м2 с фитнес, магазини и гаражи”, УПИ VI 931 , кв.103 по плана на гр.София, м. Овча купел, район „Овча купел ”;
 27. ЖИЛИЩНА СГРАДА с ЗП = 255.35м2 и РЗП = 1080.00 м2 с бистро, сладкарница и гаражи” УПИ VII 931 , кв.103 по плана на гр.София, м. Овча купел, район „Овча купел ”;
 28. ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ /М+4+А И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ/, УПИ XІІ - 66, кв. 256, м. ”Бул.”Цар Борис ІІІ”” по плана на гр.София, район “Красно село”, ул.”Генерал Александър В. Суворов” №14;
 29. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ, РАБОТИЛНИЦА И СТОПАНСКА СГРАДА, УПИ ХІ-432, кв.9 по плана на гр. София, м. в.з. “Беловодски път”, район Витоша - СО – РЗП – 912м2;
 30. ПРЕУСТРОЙСТВО НА ОБЩЕЖИТИЕ бл.156 в жилищен блок, с партерен етаж за ателиета за услуги с местонахождение: бл.156, кв.51 по плана на гр.София, ж.к.”Дружба” – І част, район “Искър”
 31. ЖИЛИЩНА СГРАДА с офис и ателиета РЗП = 1127,39м2 с местонахождение: УПИ V148б, кв. № 35 по плана на гр.София, район “Овча купел”, м.”Овча купел”; ул.Маньово Бърдо;
 32. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ ЗП - 107,24м2; РЗП - 217,39м2 с местонахождение:УПИ VII-2057, кв.№147 по плана на гр. София, СО район “Витоша”, м. в.з.”Драгалевци - стадиона”