Обекти

От ноември 1999 г., до настоящият момент сме работили над 500 /петстотин/ строежа. Въведени в експлоатация над 450 /четиристотин и петдесет/ строежа с различно предназначение от различни сфери на стопанският живот в страната.