Обществени сгради

 

ДОМКО” – ТЪРГОВСКО - АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, гр. София, УПИ ІІ, кв.119а, м. “Вигоша ВЕЦ Симеоново” - РЗП - 4058м2
ЛАБИРИНТ” - ТЪРГОВСКА СГРАДА С ОФИСИ, УПИ І-854,728, кв. 33, м.”Люлин - 10МР”, гр. София - РЗП - 21 000м2
АРГОГРУП ЕКЗАКТ” ООД - АДМИНИСТРАТИВНО - СКЛАДОВА СГРАДА С ОФИСИ И БИСТРО ПИ пл.№ 416, м.”Стария мост”, с.Герман, район ”Панчарево”, гр.София – РЗП - 6800м2
ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР” /Магазини за промишлени стоки, хранителни стоки, аптека, фризьорски салон, фитнес зала, кафе – 60 м, пицария – 59 м, подземен гараж/в УПИ II, квартал №842, по плана на гр. София, район “Илинден” РЗП -3 000м2
АРГОГРУП ЕКЗАКТ” ООД - “ЦЪРКВА – ЗП 109.59 м2, РЗП 117.71 м2” с местонахождение: УПИ Х – 2845, 2847, 2592, 2593, 2846, кв. 10а, м.в.з. “Косанин Дол” , Столична община район “Панчарево”
МАГАЗИН НА “КЕНАР”, п-л ІІ, кв.45, гр. София, бул. “Д. Петков”, р-н Илинден – РЗП – 285 м2;
Офис център с магазин, трафопост и подземен гараж - к.к. 29.90м, УПИ VІ - 12, 13, 14, 15, 16, кв. 220 по плана на гр. София, местност Западно направление, район „Възраждане” - Столична община, административен адрес: бул. „Тодор Александров” №109 -115 - РЗП - 7000м2
„Ремонт, реконструкция и модернизация на библиотечно информационен център, преустройство – реконструкция на съществуваща евакуационна стълба в асансьор и устройване на достъпна среда в сградата на „Учебно – лабораторен корпус на Лесотехнически университет“ – 97,80 / 1347 кв.м“  c местонахождение: УПИ І, кв. 234 по плана на гр. София, местност „Студентски град”, район “Студентски” – Столична община
 "Преустройство с пристройка и надстройка на съществуваща стопанска сграда в хотел за селски туризъм" с местонахождение: ПИ (поземлен имот) с идентификатор 38558.11.444, местност „Попска река - 4“ по плана на гр. КОПРИВЩИЦА, община Копривщица;
 „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, гр.Банкя – Първи етап“ в УПИ VI – за парк, кв. 38 по плана на гр. Банкя;

 

І. КОМПЛЕКСЕН ДОКЛАД НА ОЦЕНКАТА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА СТРОЕЖА СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ:

 

 1. Офис център с магазин, кафе - сладкарница, трафопост и подземен гараж - к.к. 27.00м, УПИ VІ - 12, 13, 14, 15, 16, кв. 220 по плана на гр. София, местност Западно направление, район „Възраждане” - Столична община, административен адрес: бул. „Тодор Александров” №109 -115 - РЗП - 7000м2;

 2. “АРТ–93” ООД - АДМИНИСТРАТИВНО - СКЛАДОВА БАЗА НА ТЪРГОВСКА ВЕРИГА екологично чисто производство, УПИ ХІV - 250, кв.28, м.НПЗ ”Средец”, район “Възраждане”, гр.София - РЗП - 6400м2;

 3. АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА С ШОУРУМ– 3 ет., п-л ХVІІ, кв.121 по плана на гр. София, р-н Лозенец, м. “Витоша – ВЕЦ Симеоново” – РЗП – 1800 м2;

 4. АДМИНИСТРАТИВНО-СКЛАДОВА БАЗА ЗА ПРОИЗВОДСТВО, СЪХРАНЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ, УПИ ХV-3813, 3814, 3816, кв. 28 по плана на гр. Костинброд – ЗП – 1400м2;

 5. РОКА БЪЛГАРИЯ” АД - ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА гр. София, бул. “Мария Луиза”, УПИ ХІІ-22, кв.17, зона Г-14;

 6. РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДАТА НА ПОСОЛСТВОТО НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА В БЪЛГАРИЯ;

 7. АРГОГРУП ЕКЗАКТ” ООД - “ЦЪРКВА – ЗП 109.59 м2, РЗП 117.71 м2” с местонахождение: УПИ Х – 2845, 2847, 2592, 2593, 2846, кв. 10а, м.в.з. “Косанин Дол” , Столична община район “Панчарево”;

 8. ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ за отпадъчни води от млекопреработвателно предприятие” в УПИ ІІ № 3591,3593, кв.239 по плана на гр. Костинброд, Община Костинброд

 9. СЕЛИЩНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ за битово отпадни води и “Външна водопроводна връзка” с местонахождение: имот пл. № 025046, м. “Войводенец”, землище гр.Копривщица;

 

 

 

ІІ. УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР:

 

 1. Офис център с магазин, кафе - сладкарница, трафопост и подземен гараж - к.к. 27.00м, УПИ VІ - 12, 13, 14, 15, 16, кв. 220 по плана на гр. София, местност Западно направление, район „Възраждане” - Столична община, административен адрес: бул. „Тодор Александров” №109 -115 - РЗП - 7000м2;

 2. АДМИНИСТРАТИВНО - СКЛАДОВА БАЗА НА ТЪРГОВСКА ВЕРИГА “АРТ-93”; екологично чисто производство, УПИ ХІV - 250, кв.28, м.НПЗ ”Средец”, район “Възраждане”, гр.София - РЗП - 2400м2;

 3. КОННА БАЗА - гр. Божурище, УПИ V-122, за отдих, спорт и обществено хранене, кв.31 по плана на гр. Божурище;

 4. АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА С ШОУРУМ– 3 ет., п-л ХVІІ, кв.121 по плана на гр. София, р-н Лозенец, м. “Витоша – ВЕЦ Симеоново” – РЗП – 1800 м2;

 5. СГРАДА С ОБЩЕСТВЕНО-ОБСЛУЖВАЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОТКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН”, гр. София, бул. “Пенчо Славейков” № 20, п-л с площ 3600 м2;

 6. ХИПЕРМАРКЕТ “ФАНТАСТИКО” с КАФЕ-СЛАДКАРНИЦА и паркинг за 50 бр.паркоместа и външни връзки - В и К и кабели НН, бул. “Джавахарал Неру”, р - н “Люлин”, гр. София, ЗП – 1200 м2;

 7. МАГАЗИН, СКЛАДОВЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ, УПИ V – 544, кв.22 по плана на гр. София, р-н Триадица,, м. “Манастирски ливади” – РЗП – 2500 м2;

 8. МАГАЗИН НА “КЕНАР”, п-л ІІ, кв.45, гр. София, бул. “Д. Петков”, р-н Илинден – РЗП – 285 м2;

 9. ХОТЕЛ – 3 ЕТАЖА С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ, гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 227, р-н Витоша – РЗП – 1300 м2;

 10. ПОЧИВНА БАЗА “ДЕСИСЛАВА”, местност Трещеник - землище Якоруда област Благоевград - РЗП – 1200 м2;

 11. РЕСТОРАНТ “ЧАРДАШ”, п-л ІІ, кв.3, гр. София - РЗП - 600 м2;

 12. Ресторант, гр. София, ул. “Раковски” № 125, р-н Средец – РЗП – 280 м2;

 13. ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ С МЕХАНА И ХОТЕЛСКА ЧАСТ, п-л ХХVІІІ – 942, кв.46 по плана на гр. Ботевград – п-л с площ 350 м2;

 14. СЛАДКАРНИЦА “ЛУЧАНО” С КАФЕ-АПЕРИТИВ, гр. София, бл.56, вх.А, р-н “Студентски” – ЗП - 130 м2;

 15. Търговско офисна сграда на М+2, М+5, М+6, М+6+А, с П.Г., бистро, фитнес-център, магазин и офиси, к.к.=+29,00м; +24,90м с местонахождение: УПИ ХІІ-14 - за магазини, офиси, КОО, кв.№90 по плана на гр. София, район “Сердика” - СО, м. ГГЦ Зона В-15 Предгаров площад

 16. МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР и смяна на предназначение на жилищна част в офиси и ателиета УПИ II-1258, 1277, кв. № 53 по плана на гр. София, местност “Овча Купел”, ж.к. „Овча купел”, бул. „Монтевидео” № 66

 17. ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ за отпадъчни води от млекопреработвателно предприятие” в УПИ ІІ № 3591,3593, кв.239 по плана на гр. Костинброд, Община Костинброд

 18. СЕЛИЩНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ за битово отпадни води и “Външна водопроводна връзка” с местонахождение: имот пл. № 025046, м. “Войводенец”, землище гр.Копривщица;

и други